Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
                        

Họ và tên: Nguyễn Công Đảm
Năm sinh: 22/10/1965
Dân tộc: Tày
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0977131770

Họ và tên: Nguyễn Thanh Soạn
Năm sinh: 14/8/1978
Dân tộc: Tày
Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0816254255

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 5919

Tổng truy cập: 1170371