Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị tập huấn, triển khai công tác bình xét các danh hiệu văn hoá và công tác giảm nghèo năm 2021

18-09-2021 10:41

      Hội nghị đã triển khai Hướng dẫn số 161/HD-UBND ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân xã Yên Trạch về trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” năm 2021, theo Hướng dẫn số 1747/SVHTT-NVVHGĐ ngày 16/9/2019 của Sở văn hóa và thể thao hướng dẫn thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa” và theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ.

      Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ; Trưởng các ngành, bộ phận, đoàn thể, các đồng chí trong Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã, các đồng chí Trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn.

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Trà - Cán bộ Văn hoá xã hội, đã triển khai Kế hoạch đồng thời phổ biến bảng chấm điểm gia đình văn hóa, thôn văn hóa và các tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, để các trưởng thôn về triển khai thực hiện tại khu dân cư của mình sao cho đảm bảo chính xác và công khai, linh hoạt phù hợp với tình hình trên địa bàn. Theo Kế hoạch từ ngày 10/10/2021 đến 20/10/2021đồng loạt cácTrưởng thôn triệu tập cư tri tổ chức Hội nghị bình xét Gia đình văn hóa năm 2021 theo trình tự quy định. Việc tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa” ở khu dân cư là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, để các gia đình gương mẫu, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nơi cư trú; gia đình hòa thuận hạnh phúc tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng; Tổ chức lao động sản xuất kinh doanh, công tác học tập đạt năng xuất, chất lượng và hiệu quả. Để từ đó các thôn thi đua trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, và lễ hội, thực hiện việc tang văn minh tiến bộ, tăng thêm tình cảm gắn bó đoàn kết, cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh đô thị, hành vi ứng xử có văn hóa, giữ gìn vệ  sinh môi trường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, phấn đấu đạt chuẩn 

Nguyễn Thu Trà
Nguyễn Thu Trà

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1422852