Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Ủy ban nhân dân xã tham gia Hội nghị trực tuyến về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Chương trình tình nguyên: Ứng dụng số - Chống dịch an toàn

17-08-2021 15:43

Thực hiện công văn số 1704-CV/TĐTN-PTr ngày 13/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Chương trình tình nguyện: Ứng dụng số - Chống dịch an toàn, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức tham dự Hội nghị trực tuyến hưởng ứng chương trình tình nguyện.

Chương trình tình nguyện xanh “Ứng dụng số - Chống dịch an toàn” trong phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai từ tháng 8 đến tháng 10/2021.

Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, góp phần chung tay cùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là tầm quan trọng của việc cài đặt và sử dụng các ứng dụng: Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, sổ sức khỏe điện tử, BLUEZONE - Quét mã QR khai báo y tế, phần mềm công dân số C-ThaiNguyen. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Sở Thông tin và Truyền thông chung tay cùng cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Tại Chương trình, các đại biểu tại điểm cầu của tỉnh, 135 điểm cầu cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được tuyên truyền cài đặt và hướng dẫn sử dụng sổ sức khỏe điện tử, BLUEZONE - Quét mã QR khai báo y tế, phần mềm công dân số C-ThaiNguyen.

 

Sau khi kết thúc Hội nghị, Ủy ban nhân dân xã căn cứ tình hình thực tế, lựa chọn nội dung và triển khai đồng loạt các đội hình tình nguyện ra quân tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo những nội dung sau:

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp: Thành lập 01 đội hình không quá 10 người (đã được tập huấn cài đặt, sử dụng) để tham gia vận động, hướng dẫn người dân tại các xóm, chợ dân sinh cài đặt, khai thác sử dụng các ứng dụng: Sổ sức khỏe điện tử, BLUEZONE- Quét mã QR khai báo y tế, Phần mềm công dân số C-Thái Nguyên theo phương châm: "Đến từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người", song song phát tờ rơi có nội dung liên quan do Huyện đoàn cung cấp đến tay người dân.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng trên các tuyến đường để người dân được nắm bắt thông tin và tham gia sử dụng ứng dụng.

+ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan: Thiết kế, in ấn và tổ chức đội hình ra quân lắp đặt hệ thống băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi tại các khu vực thường xuyên có người qua lại.

Nguyễn Thu Trà
Nguyễn Thu Trà

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1423054