Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Khai mạc huấn luyện dân quân năm 2021

12-04-2021 14:21

Ngày 12/4/2021, tại xã Yên Trạch, Ban chỉ huy quân sự xã đã khai mạc huấn luyện dân quân năm 2021.

 

Trong thời gian từ ngày 12/4 đến ngày 30/4, các chiến sỹ dân quân sẽ được quán triệt một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia nước CHXHCN Việt Nam; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động nhân dân, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tình hình kinh tế - văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và cơ quan, tổ chức; Các tư thế, động tác bắn súng tiểu liên AK, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu...

Trong thời gian huấn luyện Ban Chỉ huy quân sự xã sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được và những điểm hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của ưu, khuyết điểm để làm cơ sở cho công tác sơ kết, tổng kết công tác huấn luyện trong năm 2021 và những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Qua lớp tập huấn các chiến sỹ sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị hiện có trong biên chế và khi được tăng cường; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ huyện vững chắc, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng xã, thị trấn; góp phần xây dựng xã Yên Trạch phát triển mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng và an ninh./.

Nguyễn Thu Trà

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1862

Tổng truy cập: 776274