Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
                          

Họ và tên: Nguyễn Văn Biểu
Năm sinh: 26/7/1970
Dân tộc: Tày
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại:0979147548

 

Họ và tên: Nguyễn Công Lý
Năm sinh: 23/3/1981
Dân tộc: Tày
Chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Trình độ: Đại học
Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0332672567

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:1804

Tổng truy cập: 776156